Fria Föreläsningar

Sportrehab erbjuder gratis digitala föreläsningar riktade mot idrottsutövare, föräldrar och tränare.

Tidigare Föreläsningar

https://sportrehab.se/kurs/fria-forelasningar/minska-skadorna-i-fotbollslaget/

Minska skadorna i fotbollslaget! 

En fotbollsinriktad föreläsning om skador, belastning och träningsupplägg för att minska skaderisken. Studier har visat hög skadeincidens bland fotbollsspelare, men också strategier för att minimera skadorna hos fotbollsspelare. Med rätt belastningsupplägg och säsongs- och veckoplaneringar kan dina spelare hålla sig skadefria och prestera högre under hela säsongen.

MINSKA RISKEN FÖR SKADOR HOS INNEBANDYSPELARE

Innebandy är en högintensiv sport där bland annat snabba riktningsförändringar är vanligt, något som visats vara en riskfaktor för skada, framförallt för fot- och knäled. Effektiva sätt att minska risk för skador är så kallad preventiv träning och belastningsmonitorering. Ny forskning visar att preventiv träning kan minska risk för akuta skador med hela 45%!
https://sportrehab.se/kurs/fria-forelasningar/lopning-sa-haller-du-dig-skadefri/

17/4: Styrketräning för barn och ungdomar. 

En styrketräningsinriktad föreläsning om skador, belastning och träningsupplägg för barn och ungdomar. Hur skiljer sig barn från ungdomar och vuxna? Är det farligt för barn att utöva styrketräning?

https://sportrehab.se/fria-forelasningar/forebygg-axel-och-overkroppsskador-hos-idrottare/

Förebygg axel- och överkroppsskador hos idrottare

Hur kan vi hålla våra idrottare fria från skador?
Emelie och Henrik kommer under denna kväll att gå igenom vanliga idrottsskador bland kast- och racketsporter. Fokus kommer att ligga på överkroppsrelaterade skador, framförallt kring axel och skuldra. Ni får tips och råd kring skadeförebyggande träning och mycket mer.
https://sportrehab.se/fria-forelasningar/vanliga-skador-hos-barn-och-ungdomar-och-hur-dessa-kan-forebyggas/

Min främre korsbandsskada 2022

Projekt Korsband och Sportrehab bjuder in till andra upplagan av ”Min främre korsbandsskada”! En kväll för dig som genomgår eller har genomgått rehabilitering av främre korsbandsskada, som anhörig eller som jobbar med patienter med främre korsbandsskada.

Du får chans att möta, inspireras av och få stöd av andra med främre korsbandsskada. Du får även möjlighet att ställa frågor till andra patienter och erfarna fysioterapeuter.

https://sportrehab.se/fria-forelasningar/minska-risken-for-skador-i-basketlaget/

Minska risken för skador i basketlaget!

Basket är en högintensiv sport där frekventa hopp varvas med snabba riktningsförändringar. Kravprofilen leder till en hög belastning för de aktiva. En hög belastning kan öka risken för både överbelastningsskador och akuta skador.
Effektiva sätt att minska risk för skador är så kallad preventiv träning och belastningsmonitorering.
https://sportrehab.se/fria-forelasningar/konsten-att-orka-trana-hart/

KONSTEN ATT TRÄNA HÅRT

För maximal prestation krävs att idrottaren får in alla delar – träning, återhämtning och näring.

Farshad Ashnai kommer att lära dig om hur du bör äta i syfte att förbättra dina möjligheter att orka prestera under längre tid och på högre nivå i din idrott. Farshad har grottat ner sig i detta område genom både universitetskurser och vetenskapliga artiklar.

https://sportrehab.se/kurs/fria-forelasningar/styrke-skadeforebyggande-traning-for-barn-och-ungdomar/

Styrke- & skadeförebyggande träning för barn och ungdomar

Hur kan barn styrketräna? Kan idrottsskador förebyggas med styrketräning? Hur skiljer sig styrketräning för barn och ungdomar jämfört med vuxna?

AKUT OMHÄNDERTAGANDE – VAD GÖR VI NÄR OLYCKAN ÄR ETT FAKTUM?

Vad är en akut skada? Hur bråttom är det? Vad ska göras? Tejpning?
Dessa frågor och mycket mer kommer ni att få svar på när Hanna och Malin föreläser om akut omhändertagande. Ni kommer få en övergripande bild på vad som är viktigaste att göra. Ni kommer även få guidning om vad som bör göras efter det akuta skedet.

22/4: Löpning – Så håller du dig skadefri

Löpning är en av världens största idrotter för motion och för tävling, och likt andra idrotter så finns det risk för skada. Den största andelen av skador hos löpare är så kallade överbelastningsskador, som karaktäriseras av för mycket stress på en specifik vävnad i kroppen vilket i sin tur ger upphov till smärta.