Rehabilitering

Instabilitet och luxation

Instabilitet i axelled kan upplevas och förekomma på ett par olika sätt, allt ifrån återkommande ostadighetskänsla, dvs att axelleden delvis går ur led (subluxation), till att axeln går helt ur led (luxation). Det finns olika typer av instabilitet, där behandling och prognos skiljer sig beroende på uppkomstmekanism. Instabilitet kan förekomma i olika riktningar, vanligast är framåt.

Symptom

Vid akut axelledssluxation är armen oftast orörlig och det uppstår en akut, svår smärta. Röntgenundersökning är nödvändig för att utesluta skelettskada. Vid upprepade luxationer eller subluxationer uppger den skadade ofta symtom av osäkerhet eller att axeln regelrätt går ur led. Vid instabilitet pga överbelastning (oftast hos unga idrottare med hög repetitiv belastning över axelleden), beskrivs symtom mer som smärta vid aktivitet. Smärta och instabilitetskänsla ökar oftast vid uttröttning, ex i slutet av ett träningspass.

Behandling och prognos

Primär behandling är alltid rehabilitering och det är viktigt att den aktive tränar upp full styrka och koordination. Hos idrottare med återkommande instabilitet är operation oftast nödvändig, där den rekommenderade tekniken är med Bankartoperation. Även efter operation är rehabilitering väldigt viktigt.

Prognosen efter en första luxation är god. Det största problemet är ofta upprepade luxationer. Risken är störst hos unga idrottare. Prognosen efter operation är också denna god. Instabilitet pga överbelastning är ofta svårare och tar längre tid.

Endast 200 kr / besök

Gratis för dig under 20 år

Högkostnadskort gäller

Ingen remiss krävs

Få tid redan imorgon

Vi tar hand om din rehab!

Boka Tid Här

Vårdval Rehab

Den 1 september 2014 infördes Vårdval Rehab i Västra Götalandsregionen. Detta innebär att du som patient själv kan välja vilken rehabiliteringsenhet du vill vända dig till. För mer information om Vårdval Rehab och vilka rehabiliteringsmottagningar som är valbara, klicka här.

Läs mer på 1177.se här