Kurser

Sportrehab anordnar årligen ett stort antal kurser inom olika områden kopplat till idrottsmedicin och rehabilitering. De flesta kurser riktar sig mot vårdpersonal inom idrottsmedicin, men vi anordnar även kurser för tränare, idrottsaktiva och idrottsintresserade.

Kurserna varierar från storlek och kostnad, och går oftast att delta i både digitalt och fysiskt. Varje månad erbjuds även en digital, kostnadsfri föreläsning med olika ämnen som riktar sig mot tränare och idrottsaktiva. Alla kurser vi anordnar har stark koppling till evidensbaserad medicin.

Det finns även utbildning för patienter i form av Artrosskola.