Rehabilitering

Subakromiell smärta/Impingement

Subakromiell smärta, tidigare benämnt impingement, är en samlingsdiagnos för smärta i axelleden. De involverade strukturerna är oftast rotatorkuffens senor, subakromiala bursan, acromion, coraco-acromiala ligamentet och biceps brachiis långa sena. Vid hög eller upprepad belastning, framförallt med armen ovanför axelhöjd, ökar risken för besvär.

Ordet impingement kommer ifrån inklämning, vilket allt som oftast sker i axelleden naturligt. Inklämningen sitter oftast subakromiellt, dvs under skulderbladsutskottet som kallas akromion. Det som skapar smärtan är oftast en skada på någon av tidigare nämnda strukturer, antigen akut eller genom överbelastning.

Symptom

Typiska symtom är smärta när armen lyfts framåt eller åt sidan, framförallt under belastning. Smärtan ökar ofta när armen samtidigt vrids inåt.

Behandling och prognos

Beroende på vilket struktur som utlöst smärtan skiljer sig behandlingen till viss del. Oftast handlar det om att dra ner på provocerande aktiviteter eller belastning, samt gradvis stegrad rehabilitering styrd av en fysioterapeut. I vissa fall kan kortisoninjektioner förbättra, men då i kombination med rehabilitering.

Prognosen är i regel god. Ju yngre personen är, desto bättre ser prognosen ut. Det tar dock i regel 3-6 månader innan full styrka och funktion har återhämtats.

Endast 200 kr / besök

Gratis för dig under 20 år

Högkostnadskort gäller

Ingen remiss krävs

Få tid redan imorgon

Vi tar hand om din rehab!

Boka Tid Här

Vårdval Rehab

Den 1 september 2014 infördes Vårdval Rehab i Västra Götalandsregionen. Detta innebär att du som patient själv kan välja vilken rehabiliteringsenhet du vill vända dig till. För mer information om Vårdval Rehab och vilka rehabiliteringsmottagningar som är valbara, klicka här.

Läs mer på 1177.se här