Rehabilitering

Tumbartros

Artros i tummens grundled är en ledsjukdom där ledbrosket med tiden åldras och orsakar ledsvikt. Artros är ofta ärftligt och risken att drabbas ökar med stigande ålder. En tidigare skada i en led kan dock leda till att brosket åldras i förtid. Vid artros försämras ledbroskets kvalitet successivt vilket leder till ömhet och svullnad över leden, smärta och ledstelhet.

Vanliga symptom

Tidiga symtom är smärta vid belastning, svullen led samt ledstelhet. Ibland kan det även förekomma upphakningar vid rörelse och tryck över leden. Så småningom utvecklas även smärta i vila och vid mer uttalade besvär kan tummens utseende förändras och det kan uppstå felställningar.

Behandling

Behandlingen är inriktad på smärtlindring för att underlätta i vardagliga aktiviteter. Mindre uttalade besvär kan behandlas med tumortos i avlastande syfte, samt rörelseträning. Vid grava långvariga besvär kan en operation behövas. Vilken typ av operation som görs bedöms från fall till fall. I vissa fall görs en artrodes (steloperation) av leden vilket medför viss rörelseinskränkthet, i andra fall opereras det ben (trapezium) som tumbasen ledar mot bort och istället används en närliggande sena (APL-senan) för att stabilisera tumbasen, sk APL-plastik.

Endast 200 kr / besök

Gratis för dig under 20 år

Högkostnadskort gäller

Ingen remiss krävs

Få tid redan imorgon

Vi tar hand om din rehab!

Boka Tid Här

Vårdval Rehab

Den 1 september 2014 infördes Vårdval Rehab i Västra Götalandsregionen. Detta innebär att du som patient själv kan välja vilken rehabiliteringsenhet du vill vända dig till. För mer information om Vårdval Rehab och vilka rehabiliteringsmottagningar som är valbara, klicka här.

Läs mer på 1177.se här