Rehabilitering

Dupuytrens kontraktur - Vikingasjukan

Dupuytrens kontraktur, även kallat Vikingasjukan, är en bindvävssjukdom som påverkar bindvävsplattan i handflatan. Sjukdomen utvecklas successivt under en lång tid och det bildas tillslut hårda strängar, sk kollagenförband, i handflatan upp i fingrarna. Orsaken till Dupuytrens kontraktur är okänd, men man vet att det finns ärftliga faktorer. Sjukdomen är vanlig bland nordbor varför den också kallas Vikingasjukan, och drabbar framförallt män i åldern 50-60 år, men även kvinnor kan drabbas.

Vanliga symptom

Inledningsvis i sjukdomen bildas det en knuta i handflatan. Knutan kan ibland kännas öm vid beröring, men generellt har de som drabbas av sjukdomen inte särskilt ont. Knutan utvecklas med tiden till en hård sträng som går upp mot fingret. Vanligtvis är det ring- och lillfinger som drabbas och strängarna som bildas gör att fingrarna kroknar och inte går att sträcka ut helt och hållet. Detta innebär exempelvis att man kan få problem att använda handskar.

Behandling

Många som har sjukdomen har lindriga besvär och behöver oftast inte söka vård. Har man däremot större besvär kan en operation behövas och det finns flera olika typer av operationstekniker. Vilken operation som utförs beslutas av läkaren och beror bland annat på hur långt framskriden sjukdomen är. Efter operationen träffar man oftast en arbetsterapeut som instruerar i rörlighetsträning och vid behov tillverkar en handskena.

Endast 200 kr / besök

Gratis för dig under 20 år

Högkostnadskort gäller

Ingen remiss krävs

Få tid redan imorgon

Vi tar hand om din rehab!

Boka Tid Här

Vårdval Rehab

Den 1 september 2014 infördes Vårdval Rehab i Västra Götalandsregionen. Detta innebär att du som patient själv kan välja vilken rehabiliteringsenhet du vill vända dig till. För mer information om Vårdval Rehab och vilka rehabiliteringsmottagningar som är valbara, klicka här.

Läs mer på 1177.se här