Rehabilitering

Överbelastning

Överbelastning i axeln är vanligt hos idrottare som använder handen/armen mycket ovanför huvudhöjd, exempelvis vid kastidrotter, men kan även uppkomma hos icke idrottsaktiva. Orsaken till överbelastning hittas ofta i yttre faktorer, till exempel kraftigt ökad träningsmängd, ändrade träningsmetoder eller annan förändring i belastning. Ofta är rotatorkuffens muskulatur, framförallt biceps långa sena eller supraspinatus sena involverade, men en överbelastning kan också sitta i andra muskler och senor.

Symptom

Ofta sitter smärtan på framsidan av axeln och överarmen. I början av träningspassen eller igångsättning av aktivitet brukar vara förknippat med störst smärta för att sedan minska under senare delen av träningspasset eller aktiviteten.

Behandling och prognos

Behandling bör alltid börja med att sätta igång med rehabilitering så tidigt som möjligt. Ju längre tid idrottaren har haft symptom av överbelastning desto längre tid tar det innan symptomen avtar i samband med rehabilitering.

Det är viktigt att utreda yttre och inre faktorer, exempelvis träningsmängd, träningsmetoder, muskelfunktion och rörlighet. Träningsmängd och belastning bör minskas.

Prognosen är god på lång sikt, få är i behov av injektioner eller operation om inte besvären har varit allt för långvariga.

Endast 200 kr / besök

Gratis för dig under 20 år

Högkostnadskort gäller

Ingen remiss krävs

Få tid redan imorgon

Vi tar hand om din rehab!

Boka Tid Här

Vårdval Rehab

Den 1 september 2014 infördes Vårdval Rehab i Västra Götalandsregionen. Detta innebär att du som patient själv kan välja vilken rehabiliteringsenhet du vill vända dig till. För mer information om Vårdval Rehab och vilka rehabiliteringsmottagningar som är valbara, klicka här.

Läs mer på 1177.se här