Rehabilitering

Korsbandsskada

Det finns ett främre och ett bakre korsband i en knäled. Det främre korsbandet är det som oftast skadas. När det främre korsbandet blir skadat är det oftast i samband med att knät utsätts för ett rotationsvåld. Det är vanligast förekommande inom kontaktidrotter såsom till exempel fotboll, handboll och innebandy.

Symptom

Det kan vara svårt att identifiera en korsbandsskada i samband med undersökning, det kan behövas ytterligare undersökningar såsom röntgen och ibland till och med titthålsoperation för att kunna säkerställa om det rör sig om en korsbandsskada eller ej. I samband med att en korsbandsskada uppstår blir knät ofta svullet, när svullnaden har avtagit upplevs ofta en kvarvarande instabilitet och att knät har en tendens till att vika sig okontrollerat.

Behandling och prognos

Behandling inleds alltid med att sätta igång med rehabiliteringsträning så fort som möjligt. Somliga genomför en operation för att rekonstruera ett nytt korsband, det finns dock inga klara riktlinjer kring vilka som bör genomföra en sådan operation och vilka som kan klara sig utan. Däremot rekommenderas oftast unga personer och personer med hög aktivitetsnivå att genomföra en operation. Det tar lång tid att återkomma till idrott efter en korsbandsskada, ibland över ett år, det förekommer tyvärr en ökad risk att få en ny skada efter att en korsbandsskada har uppkommit. Rehabiliteringsträning är dock avgörande för framtidsprognosen, oavsett operation eller inte.

SportRehab är även involverade och drivande i ProjektKorsband, ett forskningsprojekt med syfte att skapa ett bättre omhändertagande av patienter med främre korsbandsskada. Läs mer om Projekt Korsband här.

Endast 200 kr / besök

Gratis för dig under 20 år

Högkostnadskort gäller

Ingen remiss krävs

Få tid redan imorgon

Vi tar hand om din rehab!

Boka Tid Här

Vårdval Rehab

Den 1 september 2014 infördes Vårdval Rehab i Västra Götalandsregionen. Detta innebär att du som patient själv kan välja vilken rehabiliteringsenhet du vill vända dig till. För mer information om Vårdval Rehab och vilka rehabiliteringsmottagningar som är valbara, klicka här.

Läs mer på 1177.se här