Rehabilitering

TFCC

Smärta i handleden på lillfingersidan som ofta tillkommer vid belastning av handleden i samband med rotationer eller rörelseuttag. Orsaken kan vara de stabiliserande ledbanden och meniskliknande struktur i handleden. Detta kallas för TFCC (Triangular Fibro Cartilage Complex) och är den viktigaste enheten för stabiliteten vid rotation i handleden.

Vanliga symptom

Smärta i handleden på lillfingersidan i samband med rotationer, rörelseuttag eller vid belastning av handen. Man kan även uppleva nedsatt kraft, känsla av ostadighet knäppningar och upphakningar. Man kan även uppleva känselstörningar som till exempel domningar och pirrningar i handen.

Orsak

I handleden finns flera stabiliserande ligament som är den viktigaste stabiliserande komponenten vid rotation i handleden. Tillkomst av skada på ledbanden sker ofta via ett fall eller vridskada men kan också ske via upprepade mindre skador eller långvarig tung belastning. Vid tillkomst av skador på ligamenten kan man uppleva instabilitet och nedsatt rörlighet.

Behandling

Beroende på graden av patientens besvär och instabiliteten läggs en behandlingsplan upp. Finns det stabilitet i leden kan man med hjälp av handterapeut behandla besvären med stabiliserande övningar samt handsken (ortos). Hjälper inte övningarna eller om patienten har svår skada men instabilitet så kan det behövas göras en titthålsoperation (artroskop) och en bedömning av skadans grad kan göras. Är menisken skadad kan en del behövas opereras bort samt om ligamentet är skadat kan man det behövas sys fast eller återskapas.

Endast 200 kr / besök

Gratis för dig under 20 år

Högkostnadskort gäller

Ingen remiss krävs

Få tid redan imorgon

Vi tar hand om din rehab!

Boka Tid Här

Vårdval Rehab

Den 1 september 2014 infördes Vårdval Rehab i Västra Götalandsregionen. Detta innebär att du som patient själv kan välja vilken rehabiliteringsenhet du vill vända dig till. För mer information om Vårdval Rehab och vilka rehabiliteringsmottagningar som är valbara, klicka här.

Läs mer på 1177.se här