Rehabilitering

Meniskskada

En meniskskada uppkommer oftast i samband med en belastad vridning av knät. Skadan kan också uppkomma vid en översträckning eller överböjning av knät. Lagsporter med närkontakt är de vanligaste aktiviteterna där en meniskskada kan uppkomma. Hos äldre personer, där åldersförändringar på menisken är närvarande, kan en meniskskada uppkomma i samband med ganska vardagliga aktiviteter såsom att resa sig upp från att ha suttit på huk.

Symptom

Meniskskador kan se olika ut, vilket också ger upphov till olika symptom. Förutom smärta är ett tydligt symptom att knät låser sig, det vill säga att det inte går att sträcka ut knät helt. Det kan också förekomma lättare upphakningar istället för regelrätta låsningar. Ibland blir knät svullet i samband med en meniskskada.

Behandling och prognos

Gällande behandling så börjar den alltid med att sätta igång med rehabiliteringsträning så fort som möjligt. Om skadan skapar regelrätta låsningar så är operation i regel nödvändig. Vid mer diffusa symptom kan rehabiliteringsträning vara tillräckligt för att återkomma till önskad aktivitetsnivå. I och med den stora variationen på hur en menisk kan vara skadad så finns det en stor spridning på hur prognosen ser ut. Mindre, isolerade meniskskador blir ofta helt återställda medan meniskskador som är förknippade med åldersförändringar på menisken eller påverkan på brosket kan ta väldig lång tid att rehabilitera och i vissa fall aldrig bli helt symptomfria.

Endast 200 kr / besök

Gratis för dig under 20 år

Högkostnadskort gäller

Ingen remiss krävs

Få tid redan imorgon

Vi tar hand om din rehab!

Boka Tid Här

Vårdval Rehab

Den 1 september 2014 infördes Vårdval Rehab i Västra Götalandsregionen. Detta innebär att du som patient själv kan välja vilken rehabiliteringsenhet du vill vända dig till. För mer information om Vårdval Rehab och vilka rehabiliteringsmottagningar som är valbara, klicka här.

Läs mer på 1177.se här