Tränarkurser

TRÄNARUTBILDNING – FRÅN SKADA TILL MATCH!

En kurs som ger dig som tränare nödvändiga kunskaper kring akut omhändertagande, teoretisk och praktisk genomgång av rehabiliteringens grunder, samt när och hur spelaren kan komma tillbaka till matchspel.

En skadad spelare ska tillbaka till spel snabbt och med låg risk för ny skada. De bör även bibehålla både fysiska, psykiska och tekniska egenskaper (samt spelförståelse).
  • Vad gör du som tränare när spelaren blir skadad?
  • Vilken roll har tränaren respektive fysioterapeuten i spelarens rehabilitering?
  •  Hur kan spelaren vara delaktig i träning trots skada?
Läs mer om kursen här

Tidigare Kurser