Synpunkter

Som patient ska du få en god vård och ett gott bemötande. Om du har varit med om något inom vården på Sportrehab som du inte är nöjd med kan du lämna synpunkter eller klagomål. Det kan du göra både som patient och närstående. Det kan exempelvis gälla behandling, bemötande, tillgänglighet eller kommunikation.

Om det har hänt något när du eller en närstående varit i kontakt med vården på Sportrehab som du inte är nöjd med kan du börja med att kontakta den fysioterapeut/arbetsterapeut som behandlade dig eller medicinskt ansvarig eller verksamhetsansvarig på Sportrehab. Ofta kan missförstånd och oklarheter redas ut på det sättet. Dessa personer kan bäst förklara vad som har hänt och vidta åtgärder för att det inte ska inträffa igen. Sportrehab är skyldiga att ta emot synpunkter och klagomål. Vill du inte vända dig direkt till oss kan du kontakta patientnämnden i Västra Götalandsregionen.

Patientnämnden kan stödja dig

Patientnämnden är en opartisk instans som finns i alla landsting och regioner och fungerar som en länk mellan dig och vården. Berätta så konkret som möjligt. För att göra det lättare för vården att utreda händelsen är det bra om din berättelse innehåller:

 • En beskrivning av vad som hänt.
 • Vilka konsekvenser händelsen fått för dig eller din närstående.
 • När och var händelsen inträffade.

Du ska få svar så snart som möjligt

När du har lämnat ett klagomål bör Sportrehab så snart som möjligt bekräfta att de tagit emot det. Sportrehab bör svara på ditt ärende inom fyra veckor. Du ska få ett svar som du kan förstå. Svaret ska innehålla en förklaring till det som hänt.

Kontaktuppgifter

VD

Christoffer Thomeé 031 – 63 65 40, christoffer@sportrehab.se

Verksamhetsansvariga

Centralen: Andreas Olsson 031-35 00 741, Andreas@sportrehab.se

Frölunda: Maja Stigert 031 – 35 00 742Maja@sportrehab.se

Domkyrkan: Anna Afzelius 0703 – 51 39 87, Anna@sportrehab.se

Medicinskt ansvariga

Centralen: Eric Hamrin Senorski 0735 – 11 59 15, eric@sportrehab.se

Frölunda: Susanne Beicher 0709 – 94 19 83susanne@sportrehab.se

Domkyrkan: Anna Afzelius 0703 – 51 39 87, Anna@sportrehab.se

  Endast 200 kr / besök

  Gratis för dig under 20 år

  Högkostnadskort gäller

  Ingen remiss krävs

  Få tid redan imorgon

  Vi tar hand om din rehab!

  Boka Tid Här

  Vårdval Rehab

  Den 1 september 2014 infördes Vårdval Rehab i Västra Götalandsregionen. Detta innebär att du som patient själv kan välja vilken rehabiliteringsenhet du vill vända dig till. För mer information om Vårdval Rehab och vilka rehabiliteringsmottagningar som är valbara, klicka här.

  Läs mer på 1177.se här