Rehabilitering

Muskel- & Senskador

Flertalet olika muskler går och verkar över höftleden och kan delas upp i olika muskelgrupper – adduktorer (ljumske), abduktorer (utsida höft), flexorer (framsida höft), samt extensorer (rumpa och baksida lår). Skador på dessa muskler kan delas in i akut muskel- eller senskada, eller överbelastningsskada.

Symptom

Vid en akut muskel- eller senskada uppstår en plötslig och oftast intensiv smärta vid en rörelse, ex vid en sprint eller ett fotbollsskott. Det kan förekomma synbar svullnad eller blåmärke vid större muskelskador. Nedsatt kraft samt smärta vid muskelaktivering är vanliga symtom.
Långvariga besvär från muskler och senor kring höften är också vanligt, speciellt hos fotbollsspelare, löpare och ishockeyspelare. Idrottaren kan ofta fortsätta träna. I början av träningspassen eller igångsättning av aktivitet brukar vara förknippat med störst smärta för att sedan minska under senare delen av träningspasset eller aktiviteten. Smärta ökar ofta till dagen efter.

Behandling och prognos

Vid akuta muskelskador rekommenderas idrottaren att avbryta aktiviteten och lägga kompression över det skadade området. Rehabilitering styrd av fysioterapeut bör sättas igång så snart det går, både vid akuta och långvariga besvär. Vid långvariga besvär bör även provocerande aktivitet minskas. Prognosen vid muskel- och senskador är god.

Endast 200 kr / besök

Gratis för dig under 20 år

Högkostnadskort gäller

Ingen remiss krävs

Få tid redan imorgon

Vi tar hand om din rehab!

Boka Tid Här

Vårdval Rehab

Den 1 september 2014 infördes Vårdval Rehab i Västra Götalandsregionen. Detta innebär att du som patient själv kan välja vilken rehabiliteringsenhet du vill vända dig till. För mer information om Vårdval Rehab och vilka rehabiliteringsmottagningar som är valbara, klicka här.

Läs mer på 1177.se här