Fysioterapikurser

Svenska Ryggdagarna 2024

12-13 April

I Samarbete med Capio Spine Center Göteborg, 2 dagars kurs för Läkare och Fysioterapeuter som vill fördjupa sina kunskaper kring länd- och cervikal ryggsmärta.

Att bemöta patienter med nack-och ländryggssmärta i kliniken är en utmaning. Bristen på kliniska tester för att identifiera specifika strukturer som orsak till smärta, resulterar inte
sällan i att patienter klumpas ihop under etiketten ”icke-specifik nack-eller ländryggssmärta”.

Läs mer om kursen här

31 maj – 1 juni 2024

En stadigt växande evidens visar på att BFR-träning är effektivt för att öka muskelstyrka, inducera muskeltillväxt,
förbättra kvaliteten på senor samt även minska smärta trots så låga belastningar som 20-30% av 1RM.
Läs mer om kursen här

Tidigare Kurser

24-25 November

 

Med bakgrund i ett evidensbaserat perspektiv kommer föreläsningar varvas med praktiska genomgångar där undersökning, utvärdering och behandling står i fokus.
Fokus kommer ligga mot kliniskt resonemang kring vanliga höftbesvär vi möter i kliniken.
Läs mer om kursen här

20 – 21 Oktober

SVENSKA KNÄDAGARNA FIRAR 10 ÅR!

Vad har hänt i knäforskningen och klinisk praxis senaste 10 åren? Var står vi nu, och vilka utmaningar ligger framför oss?
I jubileums-upplagan av Svenska Knädagarna ämnar vi att djupdyka i dessa frågor utifrån läkar-, terapeut- och patientperspektivet.
Läs mer om kursen här

Evidensbaserad Rehabilitering:

Tema Löpning 27 – 28 April

Sportrehab bjuder återigen in till en kurs i frontlinjen för behandling och omhändertagande av löpare från nybörjare till elitnivå!

Två hela dagar fyllda av praktiska moment kommer varvas med teori med våra vanligaste löprelaterade skador, hur de diagnosticeras och
efterföljande rehabilitering Kursen 2023 kommer att ge Dig, som kliniker, verktygen för att ta nästa steg med dina patienter med löprelaterade besvär. Extra fokus kommer riktas mot praktik…

Läs mer om kursen här

Evidensbaserad Rehabilitering:
Tema Axel

Kursen avser täcka in grundläggande och funktionell anatomi och stort fokus kommer ligga på kliniskt resonemang kring vanliga axelbesvär. Med bakgrund i ett evidensbaserat perspektiv kommer vi varva föreläsningar med praktiska genomgångar av undersökning och utvärdering.

Läs mer om kursen här