Fysioterapikurser

Evidensbaserad Rehabilitering:

Tema Löpning 27 – 28 April

Sportrehab bjuder återigen in till en kurs i frontlinjen för behandling och omhändertagande av löpare från nybörjare till elitnivå!
Evidensbaserad rehabilitering: Tema löpning goes fysisk! Efter att ha varit en digital kurs senaste 2 åren, utvecklas nu kursen Evidensbaserad Rehabilitering: Tema Löpning, och tar nästa steg.

Läs mer om kursen här

Svenska Ryggdagarna

I Samarbete med GHP Spine Center Göteborg

Mer info kommer snart

Tidigare Kurser

Evidensbaserad Rehabilitering:
Tema Axel

Kursen avser täcka in grundläggande och funktionell anatomi och stort fokus kommer ligga på kliniskt resonemang kring vanliga axelbesvär. Med bakgrund i ett evidensbaserat perspektiv kommer vi varva föreläsningar med praktiska genomgångar av undersökning och utvärdering.

Läs mer om kursen här

SVENSKA KNÄDAGARNA 2022

Under årets upplaga breddar vi våra vyer och försöker bättre förstå hur kost och psykologi påverkar rehabilitering och utfall hos våra patienter med allvarliga knäskador.
Kunskap kring omhändertagande och rehabilitering av patienter med knäskador ökar ständigt, vilket medför en utmaning att hålla sig uppdaterad på den senaste forskningen.

Läs mer om kursen här

Evidensbaserad Rehabilitering:
Tema Hälsena

Vi kommer att beröra riskfaktorer, skademekanism, undersökning och behandling för akuta och kroniska hälsenerupturer. Fokus kommer att ligga på rehabiliteringens olika faser. Utvärdering för muskelfunktion och frågeformulär samt kortsiktig och långsiktig prognos efter total hälseneruptur.

Läs mer om kursen här

Evidensbaserad Rehablitering: Tema Ocklusionsträning

Blodflödesrestriktion (BFR), även kallat ocklusionsträning, är ett värdefullt alternativ och komplement till tung styrketräning för såväl idrottare och träningsentusiaster som patienter med skador i rörelseapparaten. Du har nu möjlighet att delta i en 2-dagars utbildning i BFR/ocklusionsträning.

Läs mer om kursen här