Fysioterapikurser

SVENSKA KNÄDAGARNA

En kurs i samarbete med Projekt Korsband
I Frontlinjen av knärehabilitering.

Årets tema: Rehabpusslet!
TRÄNING + KOST + PSYKOLOGI
Kan varje pusselbit förbättras?
Svenska knädagarna ger dig vad forskningen säger och vad experterna ser i kristallkulan.
Flera av landets kliniker/forskare föreläser och diskuterar med dig.
Några av namnen som är klara är:
Fysioterapeuter: Professor Roland Thomeé, Docent Eric Hamrin Senorski, Dr Mathias Wernbom, Professor Martin Hägglund,
Ortoped: Professor Kristian Samuelsson
Dietist: Docent Anna Melin
Idrottspsykolog: Professor Andreas Ivarsson
Fler föreläsare kommer inom kort!
Läs mer om kursen här

Evidensbaserad Rehabilitering:
Tema Axel

Den 25-26 november bjuder Sportrehab in till en tvådagarskurs med tema axel. Kursen avser täcka in grundläggande och funktionell anatomi och stort fokus kommer ligga på kliniskt resonemang kring vanliga axelbesvär. Med bakgrund i ett evidensbaserat perspektiv kommer vi varva föreläsningar med praktiska genomgångar av undersökning och utvärdering. För att skapa en stark klinisk förankring kommer du få ta del av ett par patientfall med variation i både besvär och målbild aktivitetsnivå. Kursen kommer innehålla diskussioner kring val av övningar och behandling utifrån undersökningsfynd samt återgång till idrott efter axelskada hos idrottare.

Läs mer om kursen här

Tidigare Kurser

Evidensbaserad Rehabilitering:
Tema Löpning

Årets upplaga av kursen djupdyker i löprelaterade träningsprinciper och fysiologisk förståelse för att förbättra ditt omhändertagande av skadade löpare. Dessutom innehåller kursen diagnosspecifika omhändertagande av vanlig löprelaterade skador som benstress och olika underbensbesvär.

Läs mer om kursen här

Evidensbaserad Rehablitering:
Tema Ocklusionsträning

Blodflödesrestriktion (BFR), även kallat ocklusionsträning, är ett värdefullt alternativ och komplement till tung styrketräning för såväl idrottare och träningsentusiaster som patienter med skador i rörelseapparaten. Du har nu möjlighet att delta i en 2-dagars utbildning i BFR/ocklusionsträning.

Läs mer om kursen här

Evidensbaserad Rehabilitering:
Tema Hälsena

Vi kommer att beröra riskfaktorer, skademekanism, undersökning och behandling för akuta och kroniska hälsenerupturer. Fokus kommer att ligga på rehabiliteringens olika faser. Utvärdering för muskelfunktion och frågeformulär samt kortsiktig och långsiktig prognos efter total hälseneruptur.

Läs mer om kursen här