Rehabilitering

Arbetsterapi & Handterapi

Våra legitimerade arbetsterapeuter kan hjälpa dig med all typ av arbetsterapi och är specialiserade inom handterapi och har lång erfarenhet av idrottsmedicinsk rehabilitering av skador och besvär i finger, hand och armbåge.

Våra arbetsterapeuter kan dessutom hjälpa dig som har nedsatt aktivitets- och arbetsförmåga med hjälpmedelsförskrivning eller att finna nya strategier och lösningar, t.ex. vid psykisk ohälsa, neurologiska sjukdomar.

Rehabiliteringen kan innehålla smärthantering, ergonomisk rådgivning, finna struktur i vardagen, utprovning hjälpmedel samt bostadsanpassning.

Målet är att du skall kunna utföra de dagliga aktiviteter som känns meningsfulla utifrån dina egna resurser.

Endast 100 kr / besök

Gratis för dig under 20 år

Högkostnadskort gäller

Ingen remiss krävs

Få tid redan imorgon

Vi tar hand om din rehab!

Boka Tid Här

Vårdval Rehab

Den 1 september 2014 infördes Vårdval Rehab i Västra Götalandsregionen. Detta innebär att du som patient själv kan välja vilken rehabiliteringsenhet du vill vända dig till. För mer information om Vårdval Rehab och vilka rehabiliteringsmottagningar som är valbara, klicka här.

Läs mer på 1177.se här