Patientkurser

ARTROSSKOLA

BÄTTRE OMHÄNDERTAGANDE AV PATIENTER MED ARTROS
Artrosskola och Nationellt Kvalitetsregister

Artrosskolan är framtagen mot bakgrund av aktuell forskning och även patienters önskemål om och erfarenheter av behandling av artros. Patienter kan söka artrosskolan direkt, utan remiss.

Läs mer om Artrosskolan här