Rehabilitering

Muskel- och ledbandsskador
Halsrygg

Skador på muskler och ledband i halsryggen är relativt vanligt och kan ofta uppkomma i samband med idrotter med hastiga rörelser eller stor belastning på halsryggen, ex brottning eller fotboll. Vid skaderisk cervikalt svarar ofta musklerna med reflexmässig kramp och ett spänningstillstånd uppstår, vilket brukar betecknas som nackspärr.

En annan typ av mjukdelsskada är whiplash (pisksnärtskada), som uppkommer vid plötslig ändring i riktning av rörelseenergi – halsryggen böjs kraftigt framåt följt av en kraftig bakåtböjning eller vice versa.

Symptom

Smärta i samband med rörelser av nacken eller stelhet är de vanligaste symtomen. Vid utstrålande smärta ut i armarna bör man söka vård.

Behandling och prognos

Efter att en fysioterapeut utrett smärtan är behandling vid smärta eller stelhet utan nervpåverkan är oftast rörelseträning. Prognosen är god.

Endast 200 kr / besök

Gratis för dig under 20 år

Högkostnadskort gäller

Ingen remiss krävs

Få tid redan imorgon

Vi tar hand om din rehab!

Boka Tid Här

Vårdval Rehab

Den 1 september 2014 infördes Vårdval Rehab i Västra Götalandsregionen. Detta innebär att du som patient själv kan välja vilken rehabiliteringsenhet du vill vända dig till. För mer information om Vårdval Rehab och vilka rehabiliteringsmottagningar som är valbara, klicka här.

Läs mer på 1177.se här