Rehabilitering

Knäskador

Knäleden är en av kroppens största leder och ska kunna vara både stabil och rörlig. Kring knäleden finns det stabiliserande ledband, både på utsidan och insidan av leden. Sidoledbanden samt korsbanden är de ledbanden som oftast blir skadade vid knäskador. Inne i knäleden hittar vi meniskerna. Det finns två menisker i knäleden, en på vardera sida i knäleden. En menisk är en halvmåneformad platta som har som funktion, att tillsammans med ledbrosket, fördela och hantera den belastningen som knät utsätts för. Vi behandlar många olika typer av knäskador och besvär, här nedan kan du läsa mer om symptom och behandling för de vanligaste:

Överbelastningsskador

• SportRehab erbjuder dig en modern rehabilitering baserad på den senaste forskningen och många års erfarenhet.

• Vi på SportRehab har lång erfarenhet av att diagnostisera och behandla knäskador. Med ett gott och nära samarbete med ett antal ortopeder runt om i regionen så har vi möjlighet att ge dig som har ådragit dig en knäskada bästa möjliga vård.

• SportRehab är dessutom högst involverade och drivande i ProjektKorsband, vilket är ett forskningsprojekt med syfte att skapa ett bättre omhändertagande av patienter med främre korsbandsskada. SportRehab anordnar årligen kurser i knärehabilitering med syfte att sprida vår kunskap till kollegor inom rehabiliterings branschen runt om i världen, för att förbättra vården för varje patient.
Läs mer om Projekt Korsband här.

Endast 200 kr / besök

Gratis för dig under 20 år

Högkostnadskort gäller

Ingen remiss krävs

Få tid redan imorgon

Vi tar hand om din rehab!

Boka Tid Här

Vårdval Rehab

Den 1 september 2014 infördes Vårdval Rehab i Västra Götalandsregionen. Detta innebär att du som patient själv kan välja vilken rehabiliteringsenhet du vill vända dig till. För mer information om Vårdval Rehab och vilka rehabiliteringsmottagningar som är valbara, klicka här.

Läs mer på 1177.se här