Kursen avser att täcka in strukturell och funktionell anatomi, samt olika höftpatologier och
dess behandling. Fokus kommer ligga mot kliniskt resonemang kring vanliga höftbesvär vi
möter i kliniken. Med bakgrund i ett evidensbaserat perspektiv kommer föreläsningar varvas
med praktiska genomgångar där undersökning, utvärdering, behandling och diskussion står i
fokus.

Exempel på frågor som kommer adresseras:
Vad är FAI? Varför utvecklar vissa individer FAI? När och vilka bör opereras? Hur ska
vi rehabilitera och utvärdera dessa patienter?
Vad karaktäriserar Mikroinstabilitet i höften? Hur fångar vi upp dessa i klinik, och hur
behandlar vi dem?
Kan man springa efter en Höftplastik?
Hur skiljer vi mellan intra-och extraartikulära höftbesvär i undersökningen?
Vilka kliniska överväganden i rehabiliteringen gör vi beroende på vilken typ av
patologi vi har framför oss?

Att differentiera mellan olika höftdiagnoser vid klinisk undersökning är en utmaning. Likaså
när vi väl har en diagnos, vilka kliniska överväganden och anpassningar gör vi utifrån
respektive patologi?
I höstens upplaga av Evidensbaserad rehabilitering: Tema Höft syftar vi
till att adressera och diskutera FAI, mikroinstabilitet, höftartros, samt muskel-/senrelaterade
höftpatologier från både ett rehabiliteringsperspektiv såväl som ett läkarperspektiv.

Om kursen:
När: 24-25 November 2023
Plats: Clarion Hotell Odin, Göteborg
Pris:

Fysiskt deltagande:
Höstbird:

SEK 4500 exkl. moms, Gäller t.o.m 6/10
Early bird:
SEK 5000 exkl. moms, Gäller t.o.m 9/11
Anmälan from 10 Nov SEK 6000 exkl. moms

Digitalt deltagande:
Höstbird:
SEK 4000 exkl. moms, Gäller t.o.m 6/10
Early bird:
SEK 4500 exkl. moms, Gäller t.o.m 9/11
Anmälan from 10 Nov SEK 5500 exkl. moms

Studentpris:
Fysiskt SEK 2750 exkl. moms
Digitalt SEK 2250 exkl. moms
Ange Student som kampanjkod i bokningen.

Alla priser är exklusive moms
Finns totalt 65 platser för att deltaga Fysiskt

Våra Föreläsare

Mikael Sansone

Mikael är överläkare inom ortopedisk kirurgi med huvudfokus på idrottsskador, mer specifikt komplexa knä-och höftskador. Utöver det kliniska arbetet är Mikael även aktiv inom forskning, och är bland annat med och driver ett internationellt forskningsnätverk kallat Gothenburg Sports Trauma Research Center. Forskningsnätverket är aktiva inom flera områden, bland annat, utfall efter FAI beroende på operativ eller icke-operativ behandling. I luckorna är Mikael även ansvarig läkare för Högsbo basket.

Ida Lindman

Ida är ST-läkare och Medicinsk doktor efter att ha disputerat 2021 med sin avhandling som
fokuserade på utfallen efter artroskopisk behandling där en del av arbetet var riktat mot
idrottare, mer specifikt ishockeyspelare. Ida har fortsatt med forskning efter sin avhandling,
och publicerade nyligen forskning som belyser i vilken utsträckning fotbollsspelare och
ishockeyspelare återgår till idrott efter en operation för inklämningsproblematik i höft.

Axel Öhlin

Axel är ST-läkare på ortopeden och medicinsk doktor efter att ha disputerat 2020 med
avhandlingen Femuroacetubular Impingement Syndrome – Outcomes of Arthroscopic Hip
Surgery. Sedan dess har Axel fortsatt specialisera sig inom höftrelaterade besvär både på
klinik men även inom forskningen. Axel har publicerat flertalet artiklar inom höftrelaterade
besvär, och är en av de drivande personerna i världens första prospektiva kontrollerade studie
kopplat till mikroinstabilitet i höften.

Henrik Malchau

Henrik är Professor på Harvard i USA samt överläkare inom ortopedisk kirurgi med
inriktning mot proteskirurgi. Henrik är en av grundarna till Svenska höftregistret som bidragit
till flertalet publikationer och ökad förståelse för artroskopisk kirurgi, inte minst vid
inklämningsproblematik i höft. Henrik har lång och imponerande erfarenhet av både klinik
och forskning, med sin första publikation redan 1989. I sin forskning har fokus primärt varit
relaterat till utfall efter höftplastik.

Inom kort så hoppas vi kunna presentera ytterligare några fler duktiga föreläsare

Program

Dag 1

TidFöreläsningFöreläsare
09.30VälkomnaEric Hamrin Senorski
Strukturell AnatomiMikael Sansone
PatologiskMikael Sansone
Ortopedisk diagnostik Intra/extra artikulärtMikael Sansone
FAI/td>Axel Öhlin
13.00LUNCH
Artros & FAI Mikael Sansone
Höftplastik hos UngaHenrik Malchau
Klinisk UndersökningSansone/Öhlin
Diskussion Sansone/Öhlin
18.00Slut Dag 1

Dag 2

TidFöreläsningFöreläsare
08.30Återkoppling Dag 1Eric Hamrin Senorski
Funktionell Anatomi & kliniska överväganden i rehab
Mikroinstabilitet - OrtopedperspektivAxel Öhlin
Mikroinstabilitet - Fysioterapeutiskt perspektiv
Adduktorsmärta
Gluteal smärta/deep gluteal pain syndrome
Proximal hamstring tendinopati
13.00LUNCH
Return to Sport - Tester för höft- TeoriIda Lindman
Workshops:
-Return to sport tester - PraktikIda Lindman
-Höftövningar i praktiken
PatientfallMikael Sansone
16.00Diskussion och avslut dag 2

OBS! Preliminärt program, föreläsningar kan ändra dag, tid eller tas bort. 

Svenska Knädagarna och Evidensbaserad Rehabilitering Tema Höft Erbjudande

För att ta del av detta erbjudande så väljer du till höftkurs i anmälan för Svenska Knädagarna under ”Kursmiddag & Höftkurs”
I anmälan, under kursmiddag & Höftkurs så väljer du det alternativ som passar för dig, anmälningsavgiften för Evidensbaserad Rehabilitering Tema Höft kommer då adderas på din anmälan för Svenska Knädagarna 2023. Du får sedan ett bekräftelse mail att du är anmäld till Svenska Knädagarna, därefter kommer en faktura att skickas till dig. När den är betald, kommer vi lägga in dig som anmäld på Evidensbaserad Rehabilitering Tema Höft och du kommer få ett bekräftelse mail på att du är anmälda till den kursen.

 • Svenska Knädagarna (Fysiskt) + Evidensbaserad Rehabilitering Tema Höft (Fysiskt) SEK 8 000
 • Svenska Knädagarna (Fysiskt) + Evidensbaserad Rehabilitering Tema Höft (Digitalt) SEK 7 500
 • Svenska Knädagarna (Digitalt) + Evidensbaserad Rehabilitering Tema Höft (Fysiskt) SEK 7250
 • Svenska Knädagarna (Digitalt) + Evidensbaserad Rehabilitering Tema Höft (Digitalt) SEK 6750

För studenter

 • Svenska Knädagarna (Fysiskt) + Evidensbaserad Rehabilitering Tema Höft (Fysiskt) SEK 4 500
 • Svenska Knädagarna (Fysiskt) + Evidensbaserad Rehabilitering Tema Höft (Digitalt) SEK 4 000
 • Svenska Knädagarna (Digitalt) + Evidensbaserad Rehabilitering Tema Höft (Fysiskt) SEK 4000
 • Svenska Knädagarna (Digitalt) + Evidensbaserad Rehabilitering Tema Höft (Digitalt) SEK 3500

Erbjudandet gäller fram tills 6/10 och går endast att ta del av om du anmäler dig till båda kurserna
Om du avanmäler dig till Svenska Knädagarna 2023, och inte har betalat kursavgiften så gäller inte erbjudandet längre. Priset för Evidensbaserad Rehabilitering Tema Höft kommer då justeras beroende på när du anmälde dig
Alla priser är exklusive moms

Läs mer om Svenska Knädagarna här

Digitalt Deltagande

Information om att deltaga digitalt

 • I priset ingår så att du får tillgång till alla föreläsningar och du kommer kunna ta del av en Workshop som är teoretisk.
  Att det enbart är en workshop beror på att kostnaden för att hyra extra utrustning tiden det tar att planera, administrera och sända alla workshops blir alldeles för hög.
  Därför är även priset rabatterat för digitala deltagare jämfört med de som är på plats.
  Men varje workshop kommer spelas in, och läggas upp på Dropbox under lördagen.
 • Du kommer få en länk till Zoom, 3 dagar innan kursen
 • Du kommer kunna ställa frågor, men moderatorn avgör om den frågan kommer ställas under frågestunden. Om inte frågan tas upp, så kan frågan besvaras direkt efter föreläsningen.
  Eller efter kursen.

Anmälningsvillkor

Anmälningsvillkor Fysisk kurs:
Ångerrätt:
Du har 14 dagars ångerrätt enligt lag. Avbokningen behöver då vara skriftlig, oavsett anledning.
Betalning:
Betalning sker via faktura enligt angiven leveransmetod; per post eller mail, senast 14 dagar efter kursstart. I avgiften ingår lunch, kaffe och fika.
Avbokning:
Avbokning anmäls senast 14 dagar före kursstart. Vid avbokning efter denna period debiteras hela kursavgiften.
Vid avbokning p.g.a. sjukdom, senare än 14 dagar före kursstart, krävs ett sjukintyg.
Kursmiddag:
Har du bokat dig för kursmiddagen så kan du avboka den fram till 14 dagar innan.

Anmälningsvillkor digital kurs
Ångerrätt:
Du har 14 dagars ångerrätt enligt lag. Avbokningen behöver då vara skriftlig, oavsett anledning.
Betalning:
Betalning sker via faktura enligt angiven leveransmetod; per post eller mail, senast 14 dagar efter kursstart.
Avbokning:
Avbokning anmäls senast 7 dagar före kursstart. Vid avbokning efter denna period debiteras hela kursavgiften.

Kursintyg:
För att få kursintyg eller diplom krävs deltagande på hela kursen och att kursvärderingen fylls i.

Övrigt

Övrigt

 • Föreläsningsmaterial
  • Handouts laddas upp på en dropbox som alla deltagare får tillgång till, men de laddas upp efterhand. Och kommer med största sannolikhet inte finnas att tillgå innan kursen startar.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss?
Enklast är om du mailar kurs@sportrehab.se

Du kan även ringa 031-151536 (Fråga efter Josephine och/eller säg vilken kurs det gäller)