Susanne Beischer

Leg. Fysioterapeut, Medicine doktor

  • Har arbetat över 15 års som fysioterapeut med erfarenhet från idrottsmedicinsk rehabilitering, primärvård och habilitering.
  • Har ett stort intresse för rehabilitering av besvär hos barn och ungdomar
  • Har extra kompetens inom neuropsykiatriska diagnoser (exempelvis autism och ADHD) och brinner för att främja fysisk aktivitet hos barn och ungdomar inom denna grupp
  • Har en doktorsexamen i medicinsk vetenskap och driver flera forskningsprojekt om allt från knä- och fotledsskador till höft- och knäledsartros samt utveckling och utvärdering av fysioterapeutiska vårdmodeller och arbetssätt.
  • Gillar all form av fysisk aktivitet men väljer klätterväggen eller landsvägscykeln framför annat.
Boka nybesök hos Susanne Boka akuttid hos Susanne