Josephine Gilliland

Receptionist

  • Josephine är receptionsansvarig på Sportrehab.
  • Hon har lång och gedigen erfarenhet inom reception och administration i Sverige och från utlandet
  • Utöver receptionsarbetet jobbar hon med diverse projekt och kurser inom Sportrehab.
  • Stort friluftsintresse på fritiden och är aktiv inom Göteborgs scoutförening.