Jasmine Svantesson

Leg. fysioterapeut

  • Jasmine inriktar sig på rehabilitering av motions- och idrottsskador.
  • Hon har ett specialintresse för instabilitetsrelaterade axelskador samt knäskador. Intresset väcktes efter en egen axelskada med efterföljande operation. Hon har föreläst på följande kurser: Evidensbaserad rehabilitering, tema: Axel, Svenska knädagarna och Svenska idrottsmedicinska vårmötet.
  • Har tidigare dansat men inriktar sig mest på styrketräning i nuläget.
  • Hon kombinerar sin kliniska vardag med forskning och studier på avancerad nivå.
Boka nybesök hos Jasmine Boka akuttid hos Jasmine