Hanna Bringman

Leg. Fysioterapeut

  • Hanna inriktar sig på rehabilitering av motions- och idrottsskador samt muskuloskeletala besvär.
  • Certifierad Sportsfysioterapeut.
  • 10 års erfarenhet av arbete inom idrottsmedicin i Danmark.
  • Lång erfarenhet av rehabilitering av barn och unga
  • Idrottsbakgrund inom gymnastik 
Boka nybesök hos Hanna Boka akuttid hos Hanna