Axel Öhlin

leg. ST-läkare, Med Dr.

År 2020 disputerade Axel med avhandlingen Femuroacetubular Impingement Syndrome – Outcomes of Arthroscopic Hip Surgery. Sedan dess har Axel fortsatt specialisera sig inom höftrelaterade besvär. Axel har publicerat flertalet artiklar inom höftrelaterade besvär, och är en av de drivande personerna i världens första randomiserade kontrollerade studie kopplat till mikroinstabilitet i höften. I luckorna försöker Axel hinna med löpning och har bland annat ett personbästa på 42:57 minuter på 10 kilometer.