Delägare
Leg. sjukgymnast, professor

  • Roland är specialist på ortopediska skador och idrottsskador
  • Har varit vetenskaplig handledare för samtliga 4 som disputerat på Sportrehab
  • Tidigare spjutkastare i ÖIS