Heléne Florin Bjurud

Leg. Fysioterapeut

  • Helene inriktar sig på rehabilitering av muskuloskeletala besvär och motions- och idrottsskador.
  • Brinner för gruppträning, instruerar inom flera koncept samt utbildar inom området på Fysioterapiprogrammet på GU
  • Aktiv med klättring och styrketräning
  • Pågående master inom idrottsmedicin

 

Boka nybesök hos Heléne Boka akuttid hos Heléne