Rebecca Simonson

leg. fysioterapeut, doktorand

Rebecca har solid erfarenhet av att arbeta ute på fältet, och är bland annat ansvarig fysioterapeut för Pixbo Innebandy i Svenska Superligan Dam. Utöver sitt kliniska arbete, forskar Rebecca inom allvarliga knäskador med perspektivet på utfall beroende på operation eller inte. Rebecca har även deltagit som fysioterapeut i ett forskningsprojekt gällande rehabilitering efter Akillesruptur, något som bidragit till att Rebecca har ett stort inflöde av dessa patienter i sin kliniska vardag. Rebeccas bästa löprelaterade minne var deltagande i Sydney Stadium Stomp i Australien.