Rehabilitering

Artrosskola

rehab

Bättre Omhändertagande av patienter med Artros

Artrosskola och Nationellt Kvalitetsregister

Artrosskolan är framtagen mot bakgrund av aktuell forskning och även patienters önskemål om och erfarenheter av behandling av artros. Patienter kan söka artrosskolan direkt, utan remiss.

Grundläggande behandling för artros utgörs av

  • Information om sjukdomen artros
  • (Fortsatt) fysisk aktivitet
  • Individuellt anpassad träning
  • Viktkontroll/viktreduktion
  • Eventuellt kompletterande smärtlindrande behandling
  • Gånghjälpmedel vid behov

Kontaktpersoner BOA

Registeransvariga BOA
Carina Thorstensson – Sjukgymnast
Registercentrum Göteborg
Leif Dahlberg – Ortoped, Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Boka tid

Ring oss på: 031 - 15 15 36 eller boka direkt med vår internetbokning.
Du behöver ingen remiss.
Patientavgift: 100:-/besök, sjukvårdens högkostnadskort gäller.Adress

Stampgatan 14
411 01 Göteborg


Öppettider

Måndag-Torsdag07:00 - 20:00
Fredag07:00 - 17:00
Lördag08:00 - 15:00