EVIDENSBASERAD REHABILITERING: TEMA HÄLSENERUPTUR

Hälsenerupturer är en relativt vanlig skada där incidensen rapporteras vara mellan 12-47 per 100 000 person-år. Ungefär 70% av hälsenerupturer sker under idrottsutövande, framför allt i högenergiidrotter. Ofta sker skadan i samband med acceleration eller decceleration där höga krafter överstiger senans tålighet.
Kursens innehåll: Vi kommer att beröra riskfaktorer, skademekanism, undersökning och behandling för akuta och kroniska hälsenerupturer. Mycket fokus kommer att ligga på rehabiliteringens olika faser, och är alltså mest inriktad till fysioterapeuter. Vi kommer även att gå igenom utvärdering för muskelfunktion och frågeformulär samt kortsiktig och långsiktig prognos efter total hälseneruptur.
Material: Deltagare kommer att få genomgång (live) samt delvis praktisk genomgång med förinspelade filmer. Bilder, filmer och powerpoint kommer sedan att skickas ut via dropbox-länk till deltagarna tillsammans med kontaktinformation till föreläsarna vid eventuella frågor som inte hunnit besvaras under föreläsningens gång.
Föreläsarna:
Anna Nordenholm – Anna är leg. fysioterapeut och har lång erfarenhet av kliniskt arbete och doktorerar på området kroniska hälsenerupturer. Hon planerar att vara klar med sin avhandling på ämnet i Maj 2022. Anna har tidigare spelat fotboll men ägnar nu mest tid åt crossfit.
Rebecca Simonson – Rebecca är leg. fysioterapeut, och har senaste åren intresserat sig mer för hälsenerupturer. Rebecca är en eftertraktad fysioterapeut för just dessa patienter i Göteborgsområdet. Rebecca planerar vidare forskning om ämnet inom kort. Arbetar som fysioterapeut för Pixbos innebandydamer parallellt med arbete på kliniken.
Vad får du med dig?
Efter kursen hoppas vi du har en ökad förståelse för rehabilitering av hälsenerupturer och vad du och patienten bör förvänta er gällande progression och återgång till aktivitet. Vi hoppas också kunna utöka din rehabiliteringsbank med övningar som bör underlätta arbetet med dessa patienter.
Om kursen:
När: 26 november klockan 12-16 2021 (går att se hela eller delar av kursen i efterhand)
Hur: Digitalt
Pris: 249 kr (exkl moms)

Klinikpris: 1000 kr (ex moms)

Anmälan: Vill du göra en sen anmälan, och ta del av materialet i efterhand?

Maila kurs@sportrehab.se så berättar vi mer!

Frågor

  Anmälningsvillkor

  Anmälningsvillkor digital kurs

  Ångerrätt: Du har 14 dagars ångerrätt enligt lag. Avbokningen behöver då vara skriftlig, oavsett anledning.

  Betalning: Betalning sker via faktura enligt angiven leveransmetod; per post eller mail, senast 14 dagar efter kursstart. I avgiften ingår lunch, kaffe och fika.

  Avbokning: Avbokning anmäls senast 7 dagar före kursstart. Vid avbokning efter denna period debiteras hela kursavgiften.

  Diplom/Kursintyg: För att få kursintyg eller diplom krävs deltagande på hela kursen och att kursvärderingen fylls i.