Oscar Puleo

Leg. arbetsterapeut inriktad på handrehabilitering

  • Oscar har arbetat med skador för finger/hand/underarm/armbåge i 7 år.
  • Har även arbetat i många år med klätterskador, samt övriga idrottsskador och specifik rehab efter frakturer.
  • Specialiserar sig på fingrar, handled och armbågar. Har även många års erfarenhet av framgångsrik rehab för tennisarmbågar.
Boka nybesök hos Oscar på Sportrehab Domkyrkan Boka nybesök hos Oscar på Sportrehab Centralen