Henrik arbetar som fysioterapeut på Sportrehab, och har lång klinisk erfarenhet av patienter med axelproblematik. Basketbakgrund med spel på college i USA, i kombination med regelbunden styrketräning har bidragit till att intresset för axlar har växt fram. Henrik är en av de personer som varit drivande i utvecklandet av årets Axelkurs. Henrik är Sportrehabs klinska specialist på rehabilitering av axel-relaterade skador.