Emelie är unik på Sportrehab i sammanhanget att hon har dubbla utbildningar, en läkarexamen och en fysioterapeutexamen. I sina läkarstudier kom Emelie i kontakt med forskning, där fokus låg på hur hjärnan påverkas av fysisk aktivitet. Emelie har ett stort intresse för träning och arbetar i dagsläget som fysioterapeut på Sportrehab med ett extra stort intresse för just axelskador. Emelie är en av de personer som har varit drivande i utvecklandet av årets Axelkurs.