Övriga tjänster

Samarbeten

Vi samarbetar kostnadsfritt med alla typer av organisationer.

För en organisation innebär samarbetet:

Samma bra service som för alla våra patienter:

  • Tid för undersökning av akuta skador samma eller nästa dag
  • Ingen remiss behövs
  • Öppet även kväll och lördag
  • Vi har god kontakt med duktiga specialistläkare
Dessutom erbjuder vi:
  • Personlig rehab-kontakt
  • Kostnadsfri föreläsning om t.ex. förebyggande träning eller omhändertagande vid akut skada

Är er organisation intresserad?
Vår föreningskontakt

Sofia Sens
klubbsamarbete@sportrehab.se

Vi hjälper er med snabb bedömning och rehabilitering efter skada

Skador är ett stort problem för fysiskt aktiva, motionärer och idrottare i alla åldrar och på alla nivåer. Vi vet sedan länge att ju tidigare en skada kan bedömas professionellt och rätt rehabilitering påbörjas, desto tidigare kan en säker återgång till fysisk aktivitet, träning eller tävling ske.
Sportrehab erbjuder er en noggrann undersökning redan samma eller nästa dag av legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut eller legitimerad arbetsterapeut/handterapeut. Efter undersökning läggs ett individuellt rehab-program upp, anpassat till den skadades målsättning och förutsättningar.
Vi har specialistkompetens för bedömning och rehabilitering av allt från skador inom fotboll & handboll till kampsport, dans & golf. Vår rehab-modell bygger på lång erfarenhet och den senaste forskningen.

Uppföljning och utvärdering

Sportrehab har en mycket stor testverksamhet med mångårig erfarenhet av uppföljning och utvärdering av rehabilitering efter idrottsskada. Vi utför tester för t.ex. styrka, spänst och uthållighet samt använder frågeformulär för t.ex. symptom, funktion, hälsa och livskvalitet. Resultaten används för direkt feedback till den skadade och för fortsatt rehab-planering. Dessutom används resultaten för bedömning när säker återgång till arbete, fysisk aktivitet, motion och idrott kan ske. Våra tester och frågeformulär har utvecklats och använts under flera år i världsledande idrottsmedicinsk forskning.

Personlig rehab-kontakt

På Sportrehab får er förening en sjukgymnast/fysioterapeut eller arbetsterapeut/handterapeut som er personliga rehab-kontakt. På så sätt kan er förening få en trygg, snabb och professionell hjälp med att förebygga och rehabilitera skador.Adress

Göteborg

Stampgatan 14
411 01 Göteborg

Frölunda

F O Petersons gata 30
421 31 Västra Frölunda


Öppettider

Göteborg

Måndag 7 - 20
Tisdag 7 - 20
Onsdag 7 - 20
Torsdag 7 - 20
Fredag 7 - 17
Lördag 8 - 15

Frölunda

Måndag 7 - 20
Tisdag 7 - 20
Onsdag 7 - 20
Torsdag 7 - 20
Fredag 7 - 15:30